Skip to content

Vi har 20 års erfaring innen grashøsting, og har komplett utstyr til hele slotten, enten de være silofor eller tørka høy.
Vi har også småballepresse, som lager 20-kg høyballer. Komplett utstyr og god kapasitet.

Rundballepressing
Slåing
Høyvending
Småballepressing
Rundballe-transport
Salg av siloballer, høy og halm

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:

  Melding:*

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top